SAKRAMENTY W PARAFII

SAKRAMENT POKUTY

Spowiedź św.:
- 15 min. przed każdą Mszą św.

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU ŚWIĘTEGO

CHRZEST ŚWIĘTY
Sakrament Chrztu sprawowany jest zasadniczo w każdą I i II niedzielę miesiąca oraz w I święto Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy, podczas Mszy św. o godz. 13.00 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.30) oraz w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 12.00 w Baptysterium

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNI ŚWIĘTEJ

Uroczystość Pierwszej Komunii św. – w trzecią niedzielę maja.

Błogosławieństwo różańców – 7. 10.

Błogosławieństwo medalików – 8.12.

Błogosławieństwo świec – 2.02.

Błogosławieństwo książeczek – podczas rekolekcji szkolnych w Wielkim Poście.

Druga Spowiedź św. – w sobotę przed uroczystością pierwszokomunijną.

Udział we Mszy św. w niedziele i w uroczystości oraz w nabożeństwach październikowych, Roratach i w Drodze Krzyżowej.

Spotkania z Rodzicami – terminy podawane w ogłoszeniach parafialnych.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Spotkania formacyjne prowadzone w parafii stanowią dopełnienie katechezy szkolnej, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Udział w nauczaniu religii w szkole nie może zastąpić parafialnego przygotowania do sakramentu. Proboszcz parafii ostatecznie decyduje o gotowości kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kandydat do bierzmowania posiada „Dzienniczek” („indeks”), w którym odnotowuje się udział w życiu sakramentalnym, w nabożeństwach okresowych i w spotkaniach prowadzonych przez miejscowych duszpasterzy.

Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

1. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu (można to uczynić nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa).

2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z miejscowym duszpasterzem na spisanie protokołu przedślubnego.

Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:
- dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
- świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
- pełny odpis aktu chrztu nie starszy niż trzy miesiące,
- świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) ważne trzy miesiące,
akt ślubu jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny,
- zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

3. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania.