Parafia pw. Opatrzności Bożej w Bydgoszczy

OGÓLNE

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie parafii: 7700

Wieczysta Adoracja: 13 marca, 4 sierpnia, 3 grudnia.

Kościół: według projektu architekta Leszka Reitera.

Księgi metrykalne: ochrzczonych od 1987 r., małżeństw od 1987 r., zmarłych od 1987 r.

Ważne daty: Już w okresie międzywojennym planowano wybudowanie kościoła dla Kapuścisk, dzielnicy zamieszkałej wówczas przez rolników i ogrodników. Z inicjatywy proboszcza bydgoskiej fary Księdza Kanonika Józefa Schulza powstał komitet budowy kościoła, a od 1938 r. zaczęto sprawować Msze św. w niedzielę i święta, w głównym korytarzu szkoły podstawowej przy ul. Sandomierskiej. Opiekę duszpasterską sprawowali wówczas wikariusze parafii farnej. Wybuch II wojny światowej, uniemożliwił realizację planów budowy świątyni.

1.01.1984 r. – Dekret Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Prymasa Polski erygujący parafię w obrębie dekanatu Bydgoszcz IV i powierzenie Księdzu Romualdowi Biniakowi, dodatkowo i czasowo, obowiązków duszpasterskich w charakterze proboszcza.

1.10.1986 r. – Dekret Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Prymasa Polski określający granice parafii.

15.12.1986 r. - Dekret Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Prymasa Polski mianujący Księdza Macieja Gutmajera proboszczem parafii.

25.12.1986 r. – odprawiono pierwszą Mszę św.

13.09.1987 r. – poświęcenie tymczasowej kaplicy przez Księdza Biskupa Jana Michalskiego Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

3-4.04.1991 r. – wizytacja kanoniczna, dokonana przez Księdza Biskupa Jana Nowaka Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

19.09.1992 r. – wmurowanie kamienia węgielnego przez Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego.

8.04. i 23.11.1997 r. - wizytacja kanoniczna dokonana przez Księdza Biskupa Bogdana Wojtusia Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

19.09.1998 r. – poświęcenie kościoła w stanie surowym przez Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego.

19-26.09.1999 r. – Misje Ewangelizacyjne i I Misje Parafialne prowadzone przez Księży Salezjanów.

14.10.2003 r. - wizytacja kanoniczna, dokonana przez Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego.

25.03.2004 r. - parafia znalazła się w strukturach nowopowstałej Diecezji Bydgoskiej.

13.04.2008 r. - wizytacja kanoniczna dokonana przez Księdza Biskupa Jana Tyrawę Biskupa Bydgoskiego.

4.01.2009 r. – poświęcenie (konsekracja) kościoła, przez Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski przy współudziale JE Księdza Biskupa Jana Tyrawy Biskupa Bydgoskiego.

6.04.2013 r. - wizytacja kanoniczna dokonana przez Księdza Biskupa Jana Tyrawę Biskupa Bydgoskiego.

11.06.2017 r. – 45-lecie kapłaństwa Księdza Kanonika Macieja Gutmajera wraz z podziękowaniem za posługę proboszcza w związku z przejściem na emeryturę.

26.06.2017 r. – Dekret Biskupa Bydgoskiego, zwalniający Księdza Kanonika Macieja Gutmajera z urzędu proboszcza; dekret mianujący Księdza Adama Sierzchułę proboszczem parafii.

29.06.2017 r. – Wprowadzenie w urząd proboszcza Księdza Adama Sierzchuły dokonane przez Księdza Dziekana Józefa Kubalewskiego.

11.03.2018 r. - wizytacja kanoniczna dokonana przez Księdza Biskupa Jana Tyrawę Biskupa Bydgoskiego.

12-18.09.2018 r. – Misje Nawiedzenia prowadzone przez Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a’Paulo.

19-20.09.2018 r. – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

14 – 19.09.2019 r. – Renowacja Misji Świętych w I rocznicę Nawiedzenia (o. paulin).

21.05.2021 r. – 25-lecie Kapłaństwa Księdza Proboszcza Adama Sierzchuły

15.12.2021 r. - Pierwsza wizyta Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka Biskupa Bydgoskiego (roraty, godz. 7.00)

2.01.2022 r. – Kolęda z udziałem Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka

22.02.2022 r. – Bierzmowanie udzielone przez Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka

28.03.2022 r. – Liturgia stacyjna z udziałem Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka (godz. 21.00)

18 – 25.06.2022 r. – MISJE INTRONIZACYJNE Serca Bożego (ks. sercanin), 23.06 – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich z udziałem Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka (godz. 9.00).

18.09.2022 r. - Rekolekcje parafialne i Bierzmowanie pod przewodnictwem Księdza Biskupa Józefa Wróbla z Lublina

20.12.2022 r. - Roraty (godz. 7.00) pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka Biskupa Bydgoskiego

3.01.2023 r. - Kolęda z udziałem Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka Biskupa Bydgoskiego

25.11.2023 r. - Bierzmowanie udzielone przez Księdza Biskupa Krzysztofa Włodarczyka

ODPUST

ODPUST PARAFIALNY – III NIEDZIELA WRZEŚNIA
(termin na podstawie dekretu Metropolity Gnieźnieńskiego z dn. 14.10.2003 r.)

11.30. – Msza św. z odnowieniem ślubowań małżeńskich.
12.30. – Błogosławieństwo niemowląt, przedszkolaków i matek oczekujących potomstwa.
13.00. – Suma odpustowa.


1988 Ks. Kazimierz Frąckowski/ kazanie Ks. Romuald Biniak
1989 Ks. Henryk Berka/kazanie Ks. Antoni Balcerzak
1990 Ks. Jerzy Gołębiewski/kazanie Ks. Wojciech Szukalski
1991 Ks. Michał Andrzejewski/ kazanie Ks. Jan Graczyk
1992 Ks. Abp Henryk Muszyński
1993 Ks. Eugeniusz Barełkowski/ kazanie Ks. Bogdan Jaskólski
1994 Ks. Michał Andrzejewski/ kazanie Ks. Ryszard Pruczkowski
1995 Ks. Kazimierz Kamiński
1996 Ks. Bronisław Kaczmarek
1997 Ks. Władysław Budziak CSSp
1998 Ks. Abp Henryk Muszyński
1999 Ks. Salezjanie – Misje Ewangelizacyjne
2000 Ks. Przemysław Książek
2001 Ks. Wojciech Polak/ kazanie Ks. Tomasz Trzaskawka
2002 Ks. Janusz Michowski
2003 Ks. Abp Henryk Muszyński
2004 Ks. Jan Andrzejczak
2005 Ks. Romuald Biniak
2006 Ks. Bronisław Kaczmarek
2007 Ks. Andrzej Kłosiński
2008 Ks. Michał Andrzejewski
2009 Ks. Zbigniew Maruszewski
2010 Ks. Józef Kubalewski
2011 Ks. Grzegorz Barth
2012 Ks. Sławomir Bromberek
2013 Ks. Zbigniew Przybylski
2014 Ks. Lech Bilicki
2015 Ks. Ryszard Hirsz
2016 Ks. Bogusław Konieczka
2017 Ks. Janusz Konysz
2018 Ks. Misjonarze CM – Misje Nawiedzenia
2019 o. Ryszard Bortkiewicz OSPPE – renowacja Misji
2020 Ks. Paweł Gajewski - Prymicje
2021 Ks. Bartosz Mrozek SCJ
2022 Ks. Bp Józef Wróbel - biskup pomocniczy arch. lubelskiej
2023 Ks. Profesor Krzysztof Konecki (Włocławek), kazanie Ks. Marek Borzęcki SCJ, uczestniczył Abp Senior Henryk Muszyński (Gniezno)

WIECZYSTA ADORACJA

WIECZYSTA ADORACJA 13 marca, 4 sierpnia, 3 grudnia

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII

Ulice należące do parafii:
al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 27-37a, Architektów, Baczyńskiego, Betoniarzy, Chemiczna (od Wojska Polskiego do torów), Ciesielska, Dekarzy, Energetyczna, Hechlińskiego, Kapuściska, Kielbicha, Krzywca, Łukaszewicza, Murarzy, Monterów, Noakowskiego, Sandomierska, Stolarska, Techników, Wojska Polskiego od nr 29 do 65. Zachemowska.