DUCHOWIEŃSTWO

PROBOSZCZ

Ks. dr ADAM SIERZCHUŁA, ust. 26.06.2017 r.
e-mail: proboszcz@opatrznosc.bydgoszcz.pl

WIKARIUSZE

1. Ks. mgr Marcin Świderski, ust. 28.08.2023 r.

POPRZEDNI DUSZPASTERZE

- Śp. Ksiądz Prałat Romuald Biniak, proboszcz parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, od 1.01.1984 r. do 15.12.1986 r., pełnił obowiązki duszpasterskie w charakterze proboszcza.

- Ksiądz Kanonik mgr Maciej Gutmajer – budowniczy kościoła i organizator życia parafialnego, ur. 28.07.1946 r., święc. 10.06.1972 r., Proboszcz Parafii od 15.12.1986 r. do 26.06.2017 r.).


Wikariusze i rezydenci:

1. Ks. Leszek Sobieralski (1986-1990)
2. Ks. Henryk Szefler (1986-1989)
3. Ks. Witold Słowiński (1987-1990)
4. Ks. Marek Pachowicz (1989-1995)
5. Ks. Leszek Kroll (1990-1992)
6. Ks. Andrzej Kłosiński (1990-1994)
7. Ks. Wojciech Cierniak (1992-1994)
8. Ks. Arkadiusz Krauze (1994-1998)
9. Ks. Mirosław Kołodziejczyk (1994-1996)
10. Ks. Maciej Mejer (1995-1998)
11. Ks. Marek Rerek (1996-1999)
12. Ks. Dariusz Walkowiak (1998-2001)
13. Ks. Wojciech Gabryszak (1998-2000)
14. Ks. Mariusz Stachowiak (1999-2000)
15. Ks. Henryk Szpirra (1999-2001)
16. Ks. Jarosław Czuliński (2000-2007)
17. Ks. Rafał Wnuk (2000-2001)
18. Ks. Błażej Kownacki (2001-2004)
19. Ks. Mariusz Zbieranek (2001-2006)
20. Ks. Waldemar Marczak(2004-2005)
21. Ks. Wenancjusz Zmuda (2005-2007)
22. Ks. Andrzej Czerwiński (2007-2011)
23. Ks. Paweł Kania (2006-2009)
24. Ks. Dariusz Pruszyński (2009-2012)
25. Ks. Piotr Łukowski (2011-2016)
26. Ks. Waldemar Indycki (2012-2014)
27. Ks. Grzegorz Wiciński (2014-2019)
28. Ks. Maciej Walter (2019)
30. Ks. mgr Maciej Kulczyński (2019-2023)
31. Ks. mgr Łukasz Żarek (2016-2023)